business

In den beginne was het Waarom… Ongeveer 10 jaar geleden introduceerde Simon Sinek zijn ‘Golden Circle’ in een TED-talk en publiceerde hij ook zijn boek ‘Begin met het Waarom’. In zowel zijn presentatie als in het boek was Sinek een vurig pleitbezorger van het belang dat...