The Who behind the why

The Who behind the why

Het belang van de meest bewuste, authentieke en krachtige Wie achter je Waarom

door Arthur Beuger

In den beginne was het Waarom…

Ongeveer 10 jaar geleden introduceerde Simon Sinek zijn ‘Golden Circle’ in een TED-talk en publiceerde hij ook zijn boek ‘Begin met het Waarom’. In zowel zijn presentatie als in het boek was Sinek een vurig pleitbezorger van het belang dat bedrijven eerst hun Waarom bepalen, hun reden waarom ze doen wat ze doen. Pas daarna moeten ze bepalen Hoe ze dat doen, hun processen, en Wat ze gaan doen, hun producten.

Het Waarom van een bedrijf zou de bovenliggende reden zijn voor mensen om producten of diensten van dat bedrijf te willen kopen. Het Waarom resoneert met mensen: het inspireert ze, motiveert ze en zet ze aan tot actie. Dat zou ook gelden voor de medewerkers van het bedrijf.

In de afgelopen 10 jaar hebben vele bedrijven en teams dit gedachtegoed geadopteerd en zijn op zoek gegaan naar hun Waarom. Vaak ingegeven door een wens de productiviteit en de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Een pakketje schroot met een dun laagje chroom…

Geregeld werd en wordt het Waarom van de organisatie vanuit het management uitgestort over de medewerkers. Vervolgens wordt er in de dagelijkse praktijk volop geïnvesteerd in processen, machines, automatisering en producten. Allemaal bedoeld om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. Niet per se verkeerd, maar het laat krachtig potentieel onbenut.

Er wordt hierbij namelijk voorbijgegaan aan het feit dat het uiteindelijk de medewerkers zijn die het Waarom van kracht moeten voorzien, van inhoud. Maar in welke mate zijn die medewerkers verbonden met het Waarom? Zijn ze erdoor geïnspireerd? Worden ze erdoor gemotiveerd en raakt het ze? In welke mate voelen ze zich volledig in hun kracht staan om het Waarom invulling te geven aan de processen en producten of diensten?

Zonder ervoor te zorgen dat de medewerker de meest krachtige ‘Who behind the Why’ is, zal het Waarom nooit gevoed worden op de meest krachtige manier. En daarmee zal het Waarom beperkt blijven tot het spreekwoordelijke ‘pakketje schroot met een dun laagje chroom’.

Zolang het Waarom niet gevuld wordt door de meest krachtige versie van de medewerkers zullen klanten verschillende signalen ontvangen. Enerzijds de officiële communicatie aangaande het Waarom. Anderzijds zal er echter een totaal ander signaal vanuit transmissie worden uitgezonden door de organisatie. Een bericht dat niet volledig in lijn is met het Waarom. Zelfs al zijn de acties volledig in lijn, dan nog kan het zijn dat vanuit de wijze waarop de acties worden uitgevoerd door de medewerkers er een ander, minder krachtig, bericht wordt verstuurd. Dit zal de klant in meer of mindere mate in verwarring achterlaten.

Investeer in de meest krachtige Wie achter het Waarom

Begrijp me niet verkeerd: ik denk nog steeds dat Sinek’s theorie van de ‘Golden Circle’ zeer waardevol is. Het vertelt echter niet het gehele verhaal dat verteld zou moeten worden: het belang van investeren in een zeer krachtige Wie achter het Waarom om zo het meest krachtige Waarom te krijgen.

Tot nog toe is het vrij standaard in de zakelijke omgeving om medewerkers naar inhoudelijke trainingen te sturen om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen. Hoewel hier zeker nieuwe vaardigheden geleerd worden, zorgt het niet voor een echte, duurzame verandering in de medewerker. Als gevolg daarvan geeft het veelal een middelmatig resultaat op de investering.

Hoe zien visie en missie eruit als de Wie optimaal gebruik kan maken van al het aanwezige potentieel? Welke keuzes en welke acties komen voort uit een Wie, die in contact staat met dat potentieel en die vrij is van beperkende overtuigingen en belemmerende kaders? Een Wie die vrij toegang heeft tot talenten? Een Wie die het grootste deel van de tijd kan opereren in de ‘Zone of Genius’ en daarmee vanuit energie en commitment waarde creëert en toevoegt aan een groter geheel? Een Wie die verbonden is met zichzelf en de mensen om zich heen?

Bewustzijn als sleutel tot succes

Het laten ontdekken van de ware kracht van medewerkers vraagt ze te faciliteren in het onderzoeken en ervaren wie ze daadwerkelijk zijn, wat hun doel is in het leven, hun ambities, wat hun natuurlijke talenten zijn en hoe ze die het beste kunnen inzetten, wat hun valkuilen zijn. Maar zeker ook welke overtuigingen en conditioneringen ze in de weg staan in de groei naar de grootste versie. Het onderzoeken van dit soort bewustzijnsthema’s leert ze zichzelf vrij te maken van deze beperkingen, betere connecties te maken en bewuste keuzes te maken in lijn met een grotere versie van zichzelf en het Waarom.

Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording maakt vrij. Het creëert de ruimte om die meest krachtige Wie te activeren.

Als je niet doet wat je deed…krijg je een andere versie van je medewerker

Stop met pappen en nathouden. Het is tijd om het als organisaties daadwerkelijk anders aan te pakken met de medewerkers. Het is tijd om een échte diepte-investering in jouw mensen te doen. Ze zichzelf te laten vinden. Hun talenten te ontdekken. Creëer de ruimte voor het activeren van die meest krachtige versie van jouw team en creëer de ‘Biggest Bang for the Buck’ voor zowel mens als de organisatie.

Over de auteur:
Arthur Beuger is mede-oprichter en eigenaar van Conscious Cowboys. Vanuit Conscious Cowboys is hij consultant, trainer, ICF-gecertificeerd coach en spreker. Daarnaast is hij een senior financieel professional met 21 jaar ervaring in corporate omgevingen. Zijn activiteiten worden gekenmerkt door een passie voor het ontdekken van de echte potentie van mensen en organisaties en het creëren van duurzame impact.